Uspešno održana 28. Roštiljijada
04/09/2017
Otvaranje 29. Roštiljijade 2018
28/08/2018

JAVNI POZIV ZA LICITACIJU

rostiljijada

rostiljijada

Na osnovu Odluka Upravnog odbora Turističke organizacije grada Leskovca o organizaciji privredno-turističke manifestacije “Roštiljijada 2018” u Leskovcu br. 410/1 i 410/3 od 03.08.2018. godine i Plana lokacija na prostoru “Roštiljijade 2018” u vreme trajanja manifestacije, Turistička organizacija grada Leskovca raspisuje

O G L A S
za
LICITACIJU POSLOVNOG PROSTORA I KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
ZA POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
U VREME 29. “ROŠTILJIJADE” OD 27.08. do 02.09.2018. GODINE

OPŠTI USLOVI

Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća.
Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20 /“Depozit po osnovu licitacije za 29. “Roštiljijadu” u Leskovcu / ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.
Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju” najkasnije na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.
Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta.
Prva licitacija će se održati 15.08.2018. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati 17.08.2018. godine u 17 časova.

POSEBNI USLOVI

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:
1. 50% u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije
2. 50% najkasnije do 24.08.2018. godine

Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije. Ukoliko se obaveza iz stava 1 ne ispuni, Zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine drugom licitantu koji je ponudio najviše u postupku javnog nadmetanja, bez obaveza povraćaja uplaćenih sredstava licitantu koji je odustao od uplate izlicitiranog iznosa.
U slučaju da ne postoji drugi licitant, zakupodavac stiče pravo izdavanja placa, odnosno, javne površine drugom licu u daljem postupku javnog nadmetanja.

Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti od 08.08.2018. godine u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca.

Turistička organizacija grada Leskovca

Podelite sa prijateljima...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter